R&D-1
R&D-1
R&D-2
R&D-18
R&D-3
R&D-4
R&D-17
R&D-5
R&D-6
R&D-7
R&D-8
R&D-9
R&D-10
R&D-11
R&D-12
R&D-13
R&D-14
R&D-15
R&D-16

Goudsmit Hoff herontwikkeling

In Rijen is het terrein van de voormalige behangfabriek (Rath en Doodeheefver) aan de Julianastraat herontwikkeld tot een woonlocatie bestaande uit 72 appartementen en 92 grondgebonden woningen, genaamd Goudsmit Hoff. In het plan is de verschijningsvorm (massa, ritme, karakteristieke details en materialisering) van het L-vormige hoofdgebouw aan de zijde van de Julianastraat teruggebracht. Er zijn energiezuinige woningen gerealiseerd.

Onze rol:

  • hoofdconstructeur
  • detailengineering staal
  • verbouwing/renovatie

Opdrachtgever:
Brabanthuis bv

Projectontwikkeling:
Van Santvoort Projectontwikkeling bv

Architecten:

Slagter en Van Niedek Architecten bv / LSL Architecten

Aannemer:
Bouwbedrijf Van Santvoort bv

Realisatie:
2010-2012

Omschrijving:
Het plan bestaat uit de delen A t/m H.
Bouwdelen A t/m F en H zijn ca. 100 grondgebonden woningen gefundeerd op staal met kalkzandsteenwanden of betonwanden met breedplaatvloer.
Bouwdeel G bestaat uit 61 appartementen middels “herbouw” van de oude fabriek. Het geheel is onderkelderd door een 1 laagse parkeergarage.

De constructie van de onderbouw is een monoliet in het werk gestorte parkeerkelder (ca. 1100 m2), met een betonnen kolommen/wanden structuur. Geheel is gefundeerd op staal. De hoofddraagstructuur van de bovenbouw bestaat uit in het werk gestorte wanden en kolommen met breedplaatvloeren. Er worden prefab galerijen op consoles opgelegd en balkon uitkragend middels koudebrugonderbreking.
De oude watertoren aan de voorzijde van het gebouw was in zodanig slechte staat, dat ervoor gekozen is om deze in zijn geheel te herbouwen. In de watertoren zijn appartementen gesitueerd.
De schoorsteen uit begin 20e eeuw is tijdelijk verwijderd tijdens de bouw en heeft een nieuwe fundering gekregen, waarna deze is teruggeplaatst.
De tuin aan de binnenzijde heeft boven de parkeergarage een structuur van kanaalplaten opgelegd op geïntegreerde stalen liggers.

In 2010 is met de bouw gestart. De bestaande kenmerkende schoorsteen is van een nieuwe fundering voorzien en herplaatst.