Magdalenahof-1
Magdalenahof-1
Magdalenahof-2
Magdalenahof-3
Magdalenahof-4
Magdalenahof-6
Magdalenahof-7
Magdalenahof-5
Magdalenahof-8

Appartement Magdalenahof Geldrop

Het appartementengebouw vervangt het voormalige Maria Magdalena Kerkgebouw, dat met haar moderne vijftigerjaren verschijning en haar betonnen kerktoren als belangrijk herkenningspunt in de wijk fungeerde.

Onze rol:

  • engineering prefab beton


Opdrachtgever:
Projectontwikkelingsburo Haagdijk bv

Architect:
architecten|en|en

Uitvoering:
Houtabouw

Realisatie:
2005-2006

Omschrijving:
Het ontwerp, een nieuw orientatiepunt voor de wijk, bestaat uit de vorm van een hofgebouw, waarvan de belangrijkste 6-laagse gevel een spectaculaire 2-laagse doorgang bevat, gedragen door V-vormige stalen kolommen. De overige zijden van het hofgebouw worden gevormd door 2 lagere stroken van 3 lagen woningen. Het peil van de woningen en het maaiveld van de binnentuin ligt op ongeveer 1,5 meter boven het maaiveld van de omgeving.Onder de woningstrook is een halfverdiepte parkeergarage opgenomen.
De woningen in de lagere stroken zijn allemaal voorzien van prefab balkons en aan de andere zijde prefab galerijen. Trappen- en bordessen in de trappenhuizen zijn eveneens van prefab beton.