Ambulancepost-1
Ambulancepost-1
Ambulancepost-2
Ambulancepost-4
Ambulancepost-10
Ambulancepost-2
Ambulancepost-3
Ambulancepost-4

Ambulancepost Dordrecht

Op het Leerpark in Dordrecht wordt een nieuwbouw gerealiseerd voor een Ambulancepost. Naast de ambulancepost op de begane grond van het gebouw zijn ook 4 verdiepingen kantoorruimte aanwezig. Parkeren vindt plaats achter het pand, waarvoor op de begane grond plaatselijk een doorgang onder de eerste verdieping is gemaakt.

Onze rol:

  • hoofdconstructeur en prefab-constructeur
  • engineering van het prefab casco en staalwerk, inclusief montage en prefab- en staaldetaillering
  • BIM door het combineren van de hoofddraagconstructie met de prefab in 1 model

Opdrachtgever hoofdconstructie:
Heijmans Vastgoed

Opdrachtgever prefab:
Heijmans Bestcon bv

Architect:
Powerhouse Company

Aannemer:
Heijmans Woningbouw

Realisatie:
2011

Omschrijving:
De hoofddraagconstructie van de bovenbouw wordt verzorgd door prefab elementen. De fundering van het gebouw bestaat uit funderingsbalken op heipalen. Aangezien de nieuwbouw direct tegen bestaande bebouwing is gebouwd, zijn de palen voor de nieuwbouw op voldoende afstand van de bestaande bebouwing geheid en is een uitkragende fundering gemaakt voor de aangrenzende gevel van de nieuwbouw.
De gevels zijn opgebouwd uit sandwichelementen, ter plaatse van lift en trappenhuis is een prefab kern aanwezig. De vloeren bestaan uit kanaalplaten zonder druklaag die overspannen tussen voor- en achtergevel. Hierdoor worden grote vrije ruimtes gecreëerd. Op de verdiepingen zijn de vloerdragende elementen in de gevel kaderelementen. Op de begane grond is in verband met de grote verdiepingshoogte en grote gevelopeningen voor de sectionaaldeuren gekozen voor T-elementen met hiertussen vloerbalken. De vloerbalken van de eerste verdieping zijn deels opgehangen aan bovenliggende kaderelementen.
De stabiliteit wordt verzorgd door de sandwichelementen in de gevels. De kanaalplaatvloeren werken als schijven die de windbelasting op de gevels afdragen naar deze stabiliserende elementen.
Voor een toekomstige verbinding met het naast gelegen pand van de brandweer zijn al voorzieningen getroffen zodat relatief eenvoudig een loopbrug tussen de derde verdiepingsvloer van de Ambulancepost en het pand van de brandweer kan worden gemaakt.