Amolf-15
Amolf-15
Amolf-0
Amolf-1
Amolf-2
Amolf-8
Amolf-9
Amolf-10
Amolf-11
Amolf-20
Amolf-24
Amolf-25
Amolf-26
Amolf-26
Amolf-30

FOM Instituut Amolf

AMOLF is een onderzoeksinstituut van de stichting FOM dat onderzoek doet naar Atoom- en Molecuulfysica. Het laboratoriumgebouw voor elementair natuurkundig onderzoek ligt aan de rand van het Sciencepark Watergraafsmeer in Amsterdam-Oost.

Onze rol:

  • engineering prefab beton

Opdrachtgever:
Heijmans Bestcon bv

Architecten:
Dick van Gameren architecten bv 

Aannemer:
Heijmans Bouw

Realisatie:
2007-2008

Omschrijving:
Het gebouw bestaat uit drie parallelle delen: een smalle kantoorvleugel, een centraal volume met experimenteerruimtes en een deel met werkplaatsen. Tussen de drie delen liggen twee binnenstraten die de trillingsgevoelige experimenteerruimtes fysisch loskoppelen van de andere bouwdelen.
 
Het ontwerp behelst een centrale zone met laboratoria met aan weerszijden een zone met kantoren en ondersteunende ruimten.Tussen de twee laboratoriumlagen, waarvan de begane grond bestaat uit separaat gefundeerde ‘trillingsarme eilanden’, bevindt zich een servicelaag, waar zich alle centrale installaties bevinden, alsmede een groot deel van de distributie. De twee zones met kantoren en ondersteunende ruimten zijn voorzien van betonkernkoeling en -verwarming in de vloeren en natuurlijke ventilatie.

Het prefab casco is opgebouwd uit prefab balken- en kolommenstructuur met breedplaatvloeren.
Eind 2009 is het instituut verhuisd naar een nieuw gebouw op het Science Park in Amsterdam.