CO9
CO9
CO1
CO2
CO4
CO5
CO6
CO7
CO8

CO-Green

Het concept CO-Green is een initiatief van Eigen Haard, ERA Contour, KOW en Oranje en is een prima voorbeeld van “BIM werken”. In Overtoomse Veld worden 352 naoorlogse sociale huurwoningen en 8 bedrijfsruimten klimaatneutraal gesloopt en worden 460 woningen + kleinschalige bedrijfsruimten nieuw gebouwd.

Onze rol:

  • adviseur/meedenker aan de voorkant van het project
  • hoofdconstructeur
  • BIM-coördinator
  • engineering prefab beton

Opdrachtgever:
CO-Green

Woningbouwvereniging:
Eigen Haard

Architect:
KOW

Aannemer:
ERA Contour

Sloper:
Oranje bv

Realisatie:
2012-2014

Omschrijving:
Inhoudelijke doelstellingen (essenties) van het concept CO-Green zijn:

  1. Duurzaam slopen, bouwen en bewonen
  2. Ecologische duurzaamheid gekoppeld aan leefbaarheid
  3. Budgetneutraliteit
  4. Lagere exploitatielasten voor bewoners
  5. Repeteerbare formule
  6. Samenwerking tussen partijen

Bij dit project is goede samenwerking tot stand gekomen door met partijen op dezelfde locatie te werken (ERA kantoor, zie project ERA Contour). Er zijn lean-planningsdagen gehouden voorafgaand aan de start van het project. Vanuit de CO-makers (leveranciers) wordt informatie aangeleverd die in één model wordt geïntegreerd, zodat goede afstemming plaatsvindt zonder passingproblemen. Installatietechnische, constructieve en bouwkundige voorzieningen worden in het constructief model meegenomen (o.a. kozijnen, hekwerken, geveldragers, prefab gevelelementen, staalverbindingen). Uitvoering van de eerste fase staat gepland voor begin 2012.
Voor meer informatie: www.volgcogreen.nl of www.co-green.nl