Ridderkerk-1
Ridderkerk-1
Ridderkerk-2
Ridderkerk-3
Ridderkerk-4
Ridderkerk-5
Ridderkerk-6
Ridderkerk-7
Ridderkerk-8

Appartementen De 4 jaargetijden Ridderkerk

Het project “De 4 jaargetijden” omvat een stedelijke herstructurering van het Duka-Slikkerveerterrein in Ridderker. De oorspronkelijke flats zijn gesloopt en vervangen door een appartementencomplex met 240 woningen.

Onze rol:

  • engineering prefab beton 

Opdrachtgever:
Lingen Beton BV

Architect:
Groosman Partners Architecten

Aannemer:
BAM Woningbouw, Volker Bouwmaatschappij

Ontwikkelaar:
Woonvisie Ridderkerk

Realisatie:
2008

Omschrijving:
Niveauverschillen in het terrein sluiten aan bij de ruimtelijke werking van de Ridderkerkse Ringdijk, die dwars door de gemeente loopt. Het plan omvat halfverdiepte parkeergarages, die het mogelijk maken om het binnengebied geheel autovrij te houden. Daarnaast geeft een drietal woontorens richting aan dit binnengebied. De bestaande bomenrij is behouden en verdeelt het terrein in verschillende kwadranten. De gevels van gedecoreerd metselwerk, zinken daken en stalen details verwijzen naar de nabij gelegen scheepswerven waar veel bewoners van Slikkerveer werken of gewerkt hebben. De opdracht heeft bestaan uit de prefab wanden, galerijen, bordessen, balkons, consoles, kolommen en trappen- en bordessen van de blokken “Herfst, Lente en Zomer”.